SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADANIA I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH PRZEZ RADĘ PROGRAMOWĄ ECEE ZE ŚRODKÓW
 WFOŚiGW W OLSZTYNIE

Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu 30 września 2015r. otrzymała dofinansowanie działalności z zakresu edukacji ekologicznej w obszarze tematycznym dotyczącym „Bioróżnorodności wokół nas” w ramach realizowanego w placówce projektu „Żyj zdrowo”.

Dofinansowanie w wysokości 1000 zł (tysiąc zł) przeznaczono na zakup drzewek i krzewów do ogrodu przyszkolnego  o powierzchni 353,5m2.  Zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie podopiecznym bursy miejsca do rekreacji i wypoczynku.

W pierwszym etapie projektu wykonano następujące działania
w ramach prac społeczno-użytecznych wychowanków bursy:

-          ręczne usunięcie starych trawników,

-          wywóz  ich na kompostownik,

-          ręczne przekopanie gleby,

-          wykopanie zagłębień do nasadzeń drzew i krzewów,

-          pokrycie przekopanej gleby fizeliną ogrodową,

-          ręczne rozrzucenie kory i torfu,

-          nasadzenie zakupionych roślin,

-          obsianie trawą pozostałej powierzchni terenu,

-          przygotowanie miejsc pod ławki, które zostaną zakupione
w drugim etapie projektu.

Drugi etap działań zakończy się w czerwcu 2016roku. W trakcie trwania drugiego etapu będą prowadzone zajęcia edukacyjno – wychowawcze oraz działania poświęcone tematyce ekologicznej.

W okresie wegetacji roślin potrzebne prace pielęgnacyjne zagospodarowanego terenu będą wykonywane przez wychowanków
w ramach prac  społeczno-użytecznych.

Pierwszego września 2015 roku, na zebraniu z rodzicami wychowanków została przekazana informacja o realizacji projektu „Żyj zdrowo”
i wystąpieniu  do WMODN w Elblągu i ECEE o pozyskanie środków na realizację powyższego projektu.

Na stronie internetowej bursy www.bursa3elblag.pl zamieszczono relację z realizacji projektu.

Bursa nr 3 w Elblągu jest publiczną koedukacyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą zapewniającą opiekę oraz wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studentów.

Bursa mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, posiada ponad 100 miejsc noclegowych, węzły sanitarne ogólnodostępne, na każdym
z pięter oraz nowoczesne zaplecze gastronomiczne. Zapewniamy pełne wyżywienie, całodobową opiekę wychowawczą, dobre warunki do nauki i wypoczynku oraz możliwość poszerzania wiedzy oraz zainteresowań.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek Bursy posiada monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny. Aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców oraz wychowanków nasza placówka ciągle się rozwija oraz doskonali kadrę oraz pracowników.

Nasza bursa  nastawiona jest na ukierunkowanie rozwoju placówki na jej jakość, utrzymanie odpowiedniego klimatu pracy, który jest wartością pielęgnowaną przez wszystkich pracowników.

Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

W bursie funkcjonuje:

  • pracownia komputerowa -  wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Każdy zestaw podłączony jest do sieci Internet. Istnieje także możliwość drukowania materiałów opracowywanych na naszych zestawach komputerowych;
  • siłownia;
  • sala telewizyjna - na sali znajduje się dekoder "Cyfra plus" oraz odtwarzacz DVD;
  • czytelnia;

dodatkowo raz w tygodniu wychowankowie naszej bursy mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole;

W okresie roku szkolnego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oferujemy dodatkowo noclegi wraz z wyżywieniem dla grup zorganizowanych oraz noclegi weekendowe dla słuchaczy i studentów zaocznych.

W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych dysponujemy wolnymi miejscami noclegowymi w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia.